Vägföreningen finns i Gållösa, Valdemarsviks kommun. Vi är 28 medlemmar på vägsträckan mellan Lövkulla och Lövstad. Föreningen bildades 1963 och hade då 22 medlemmar.


Sidan innehåller information för vägföreningens medlemmar och historieintresserade. Här finns information om äldre fastigheter med kartor, bilder och förteckningar över vilka som bott i husen. Information fylls på efterhand.


Redaktören tar tacksamt emot bilder och info.

Sixbo-Svingens vägsamfällighet

Gållösa by


Innan laga skiftet 1832, låg här hela byn Gållösa högst uppe på kullen där Ekströmska gården idag ligger. Byn låg på en sandås och kullen är bitvis bortgrävd nu då sanden användes till nya landsvägen som byggdes på 1930-talet. På bilden från 1974 syns i bakgrunden Gållösa Grus som startades av Sune och Henrik Ekström. Längst bort ligger Gållösa Cementvarufabrik.

Historia

Gustafsberg

Bakom Gustafsberg låg bykällan och vägen gick då väster om huset förbi källan. Lite av gamla byn syns i bakgrunden.

Nannyhill

Omkring 1920 bodde Karl Svensson i Nannyhill. Några år senare flyttade han till Melsätter i byn och startade ett åkeri med lastbilen som syns på bilden.

Ängbacken

Karl Moberg var den siste permanentboende i Ängbacken. Pojken är Christer Björklund som sitter i sin farmors brors knä.

Långrådnabacken


Under 1930-talet byggdes den nya landsvägen genom östra Tryserum av arbetslösa genom Arbetskommissionen. Lönerna för dessa AK-arbetare var ofta låg och många fick jobba långt hemifrån.


Sand togs från kullen där gamla Gållösa byn låg. Det blev en förtjänst till markägaren som ägde sandtäkten.