16. jul, 2014

Arkiv Digital

Grävandet i rullorna pågår för fullt. Redaktören har antagit ett erbjudande att vara med i Arkiv Digital under sommaren till ett förmånligt pris. Då Ancestry slutar sina arkiv vid 1800-talets slut, visar sig AD vara ha fler arkiv.

Informationen som finns för båtsmanstorpet Måsen i husförhören är sammanfattad och upplagd på hemsidan. Måsen låg mittemot filmtvätten vid bron. Nu fortsätter undertecknad på Lundby.

Utflykter görs till torpargrunder och kartorna studeras.

Dela den här sidan