Gållösa by

Gållösa nämns i mitten av 1400-talet som Gardalösa. 1559 finns här en gård bebodd av en kyrkolandbo, alltså ett kronohemman. Peder i Gållösa omnämns 1571. Han är en förmögen man då han har en oxe, två kor, två 3-årsnöt, två 2-årsnöt, åtta får, åtta getter, åtta svin och en unghäst.

I mantalslängden 1643 bor här två bönder; Sven och Måns. 1751 består Gållösa av en skatteutjord och ett kronohemman brukat av totalt fyra bönder. Storskifte genomfördes 1784-87 och laga skifte 1832.

Ekströmsgården

Bild ur Sevärdheter i Valdemarsviks kommun

Bild ur Sevärdheter i Valdemarsviks kommun

Gållösa by var som störst under 1830-talet innan laga skiftet. Här finns då åtta olika fastigheter med ladugårdar och uthus. Runt 1870 har antalet fastigheter krympt till en enda, Ekströmsgården (823/2376 mantal).

Det hade varit två fastigheter här sedan laga skiftet 1832 då Anders Nilsson och Olof Andersson fick bo kvar i den ursprungliga bykärnan. 1850 finns det tre bostadshus här som ägs av Anders Nilsson i Stockebäck och Carl Olsson. Ägarskapet av Anders Nilssons fastighet 12 (A i laga skiftet) går till Carl Gustaf Gustafsson i Stinghult mellan 1850 och 1855. Nils Peter Andersson flyttar hit från Ed 1871 och tar över ägorna. Huset, som ligger i norra delen av byn kan eventuellt flyttats längre söderut någon gång mellan 1850 och 1877. Mellan 1877 och 1880 bor i detta hus snickaren Anders Nilsson med hustru och sex barn.

Carl Olsson, som äger den södra fastigheten 15 (D på laga skifteskartan) på 1/9 mantal, dör 1858.  Fastigheten delas 1872 och 1/27 mantal som innehåller husen på kullen  köps först av brukspatron Axel Tisell och sen till Nils Peter Andersson.

Carl Olssons änka, Inga Paulsdotter, bor kvar till sin död 1891. Det är svårt att veta om hon bor kvar i samma hus hela tiden eller ej. Hon gifter om sig 1863 med Carl Persson och det står skrivet undantag vid deras namn efter hemmansklyvningen.  Inga blir åter änka 1874 och är undantagsänka på Peter Anderssons gård. 1876-81. Inga lever till 1891.

1877 består fastigheten av tre bostadshus enligt karta och 1881 ser det ut att vara två. Med stor sannolik finns ett av dessa hus kvar idag och var drängstugan. Mangårdsbyggnaden revs under 1990-talet.

Någon gång mellan 1881 och 1890 går ägarskapet över till A. G. Olssson i Västervik. Brukar marken från 1890 till 1892 gör Johan Axel Nilsson.

1893 flyttar Karl August Gustafsson hit från Gryt med sin familj och övertar ägarskapet. Tidigare ägaren, Nils Peter Andersson, flyttar 1898 till Löfudden.

1913 flyttar Anders Gustaf Ekström hit med familj från Öjelsbo där de arrenderat en gård under tio år. Familjen består av hustrun Helga Beda Maria Karlsson och barnen Nanna Kristina, Gustaf Henrik och Axel Torsten Waldemar.

Över 80 drängar och pigor bor och arbetar här mellan 1870 och 1933. Under 1920-talet fram till början av 1930-talet fanns här en handelsträdgård med uppvärmda växthus.

Under 1950-talet då nya vägen mot Östra Ed anläggs, tas sand från stora delar av fastigheten där byn en gång låg.

Henrik Gustav Ekström tar över gården 1952 och fastigheten finns fortfarande i Ekströmssläkten.

Gållösa by 1784

Enligt karta vid storskiftet är detta Gållösa Gästgifwaregård, ett helt kronoskatte båtsm:Rot: No1 Tjust Compagnie.

A är Wästra Tredjedelen som ägs av Anders Håkansson 1/6 och Carl Nilsson 1/6.

B är Östra Tredjedelen som ägs av Jöns Andersson 1/12, Anders Larsson 1/12 samt Nils Persson och Petter Nilsson 1/6.

C är Södra Tredjedelen som ägs av Nils Andersson 1/9, Anders Andersson 1/18, Jonas Pålsson 13/108 och Anders Jonsson 5/108.

Rundeln på kartan med nr 101 är byns svinevall och bete. Ängen till höger om den heter Badstugulyckan. På norra sidan av tomterna vid nr 65 finns kåhlgården och till höger om den, nr 37, är kryddgården.

Karta från 1832

Karta från 1832

Byn 1832

Enligt kartan från laga skiftet 1832-1840, bor vi här i byn Lars Magnus Holmgren, Petter Hultgren, Olof Andersson, Anders Månsson, Lars Lindgren, Anders Lundgren, Nils Andersson och Anders Nilsson. Norr på kartan ligger åt höger. Något av husen kan finnas kvar idag.

Folk som bott på Ekströmsgården från 1872

1840-1891

Carl Olsson (f.1811 i Tryserum, d. 1858)

Inga Paulsdotter (f. 1817 i Gryt, d. 1891)

Barn:

Sjömannen Carl Gustaf Carlsson (f. 1844 i Tryserum)

Emma Christina Victoria Carlsdotter (f. 1863 i Tryserum)

1872-1898 äger, till hus

Nils Peter Andersson (f. 1834 i Odensvi)

Hustru Lovisa Lindström (f. 1829 i Ed)

Barn:

Johan Axel (f. 1863 i Ed)

Carl Oscar (f. 1867 i Ed)

1872-1873

Statardrängen Lorentz Larsson (f. 1834 i Gamleby)

Hustru Carolina Lindström (f. 1825 i Djursdala)

Barn:

Carl Alfred (f. 1859 i Hallingeberg)

Johan Victor (f. 1860 i Hallingeberg)

Ida Josefina (f. 1863 i Hallingeberg)

August Melcker (f. 1871 i Ed)

1872-1873

Pigan Gustafva Johansdotter (f. 1855 i Åtvid)

1874-1877

Drängen Carl Johan Nilsson (f. 1853 i Tryserum)

1874-1875

Drängen Carl Johan Gustafsson (f. 1859 i Ukna)

1874-1878, 1884-1893

Pigan Augusta Vilhelmina Svensdotter (f. 1855 i Tryserum)

Barn oäkta: Carl Axel (f. 1884 i Tryserum)

1874-1878

Drängen Gustaf Carlsson (f. 1859 i Lofta)

1877-1880 (ursprungliga fastigheten A)

Snickarem Anders Nilsson (f. 1825 i Nyed)

Hustru Brita Christina Andersdotter (f. 1830 i Råda)

Barn:

Hilda Carolina (f. 1861 i Tryserum)

Anders Gustaf (f. 1863 i Tryserum)

Carl Johan (f. 1865 i Tryserum)

August Vilhelm (f. 1867 i Tryserum)

Anna Charlotta (f. 1873 i Ed)

Augusta Amalia (f. 1876 i Tryserum)

1877-1878

Drängen Olof August Larsson (f. 1855 i Ukna)

1877-1878

Drängen Johan Victor Andersson (f. 1860 i Hallingeberg)

1878-1881

Pigan Amanda Charlotta Gustafdotter (f. 1861 i Ukna)

1878-1881

Drängen Carl Gustaf Andersson (f. 1856 i Tryserum)

1879-1883, 1884-1885

Pigan Ida Josefina Andersson (f. 1863 i Hallingeberg)

1878-1884 hyr

Arbetaren Daniel Anton Lundström (f. 1846 i Tryserum)

Hustru Catharina Charlotta Månsdotter (f. 1832 i Tryserum)

1879-1880 hyr

Arbetaren Anders Magnus Carlsson (f. 1850 i Tryserum)

Hustru Carolina Jonsdotter (f. 1856 i Tryserum)

Barn: Helga Ottilia (f. 1880 i Tryserum)

1881-1883

Drängen Carl Fredrik Melander (f. 1858 i Tryserum)

1881-1882

Statardrängen Alfred Severus Phil (f. 1859 i Tryserum)

Hustru Helga Wilhelmina Videgren (f. 1855 i Tjellmo)

1882-1883

Pigan Emilia Amanda Runman (f. 1862 i Ukna)

1883-1886

Drängen Karl Fredrik Bäckman (f. 1862 i Linköping)

1883-1884

Pigan Hanna Sofia Nilsdotter (f. 1857 i Tryserum)

Barn: Karl Filip (f. 1884 i Tryserum)

1883-1885, 1885-1885 till hus

Pigan Emma Mathilda Andersdotter (f. 1865 i Ed)

Barn oäkta: Tekla Mathilda (f. 1885 i Ringarum)

1884-1885

Pigan Augusta Wilhelmina Nilsdotter (f. 1868 i Tryserum)

1885-1886

Drängen Oskar Konrad Dahlqvist (f. 1870 i Tryserum)

1885-1886

Pigan Wilhelmina Hållander (f. 1856 i Tryserum)

1889-1890

Drängen Karl Johan Hanell (f. 1871 i Tryserum)

1890-1893

Drängen Gustaf Albert Olofsson (f. 1874 i Tryserum)

1890-1894

Drängen Oskar Ferdinand Karlsson (f. 1872 i Ringarum)

1890-1892 brukar

Brukaren Johan Axel Nilsson (f. 1863 i Odensvi)

Hustru Anna Kristina Fredrika Öberg (f. 1870 i Högbo)

Barn: Hilda Kristina Lovisa (f. 1891 i Tryserum)

1892-1893

Drängen Karl Gustaf Gustafsson (f. 1872 i Gamleby)

1893-1913 äger och brukar

Karl August Gustafsson (f. 1863 i Tryserum)

Hustru Ida Wilhelmina (f. 1865 i Mogata)

Barn:

August Walfrid Mathias (f. 1891 i Gryt)

Martin Hjalmar (f. 1893 i Tryserum)

Karl Gustaf (f. 1900 i Tryserum)

Erik Manfrid (f. 1904 i Tryserum)

Eva Magnhild Wilhelmina (f. 1906 i Tryserum)

1893-1903

Drängen August Alfred Andersson (f. 1865 i Ringarum)

1893-1900

Pigan Amanda Mathilda Svensdotter (f. 1870 i Skällvik)

1894-1897

Drängen Karl Gottfrid Andersson (f. 1871 i Ukna)

1894-1899

Pigan Helga Viktoria Magnusson (f. 1878 i Gryt)

1897-1906

Drängen Karl August Andersson (f. 1873 i Tryserum)

1898-1900

Pigan Kristina Josefina Andersson (f. 1881 i Gryt)

1900-1902

Drängen David Teodor Johansson (f. 1883 i Tryserum)

1900-1901

Pigan Amalia Albertina Paulsson (f. 1885 i Tryserum)

1900-1901

Pigan Hulda Laurentia Swensdotter (f. 1875 i Gladhammar)

1901-1904

Pigan Betty Augusta Wilhelmina Österman (f. 1881 i Gryt)

1901-1904

Pigan Sigrid Margareta Magnusson (f. 1887 i Gryt, d. 1904)

1903-1904

Drängen Adolf Viktor Adolfsson (f. 1863 i Östra Eneby)

1904-1908

Pigan Charlotta Adelina Karlsson (f. 1887 i Östra Ed)

1904-1905

Drängen Ture Emanuel Israelsson (f. 1884 i Tryserum)

1905-1906

Drängen Karl Iwar Nilsson (f. 1889 i Tryserum)

1905-1908

Pigan Emma Fredrika Ekström (f. 1887 i St Johannes)

1905-1908

Statardrängen Johan Eljert Nilsson (f. 1880 i Östra Ed)

Hustru Alva Viktoria Andersson (f. 1885 i Gryt)

Barn hennes: Agda Walborg Elisabet (f. 1904 i Tryserum)

Barn bägges:

Svea Alfhild Linnea (f. 1906 i Tryserum)

Elmar Ivan (f. 1908 i Tryserum)

1908-1909

Pigan Karolina Wilhelmina Hedlund (f. 1889 i Hyltinge)

1908-1912

Pigan Anna Maria Karlsson (f. 1894 i Tryserum)

1909-1913

Pigan Tekla Maria Nilsson (f. 1887 i Tryserum)

1910-1911

Jordbruksdrängen Karl Johan Olof Wiman (f. 1894 i Katarina, Stockholm)

1911-1912 hyr

Jordbruksarbetaren Karl Johan Emil Olsson (f. 1869 i Ringarum)

1912-1913

Pigan Rissa Karlsson (f. 1896 i Ringarum)

1913-1952 äger

Anders Gustaf Ekström (f. 1876 i Lofta, 1952)

Hustru Helga Beda Maria Karlsson (f. 1876 i Västra Ed)

Barn:

Nanna Kristina (f. 1902 i Västra Ed)

Gustaf Henrik (f. 1909 i Tryserum)

Axel Torsten Waldemar (f. 1912 i Tryserum)

1913-1914

Jordbruksdrängen Knut Otto Edvard Gustafsson (f. 1893 i Tryserum)

1913-1915, 1915-1916, 1916-1917 till hus

Jordbruksdrängen Adolf Fredrik Nilsson (f. 1861 i Tryserum)

1913-1916

Ladugårdskarlen Johan Gottfrid Konstantin Aronsson (f. 1874 i Ukna)

Hustru Alfrida Sofia Österberg (f. 1878 i Loftahammar)

Barn:

Axel Gottfrid (f. 1900 i Ukna)

Helga Viola (f. 1904 i Tryserum)

1914-1917

Pigan Nanny Viola Andersson (f. 1898 i Tryserum)

1916-1917

Jordbruksdrängen Tore Erhard Karlsson (f. 1899 i Tryserum)

1916-1924, 1941

Jordbruksdrängen och trädgårdsmästaren Knut Amund Eugen Andersson (f. 1895 i Tryserum)

1917-1918

Jordbruksdrängen Harry Ragnar Svensson (f. 1902 i Ringarum)

1917-1919

Tjänarinnan Sofia Eugenia Nilsson (f. 1896 i Tryserum)

1918-1921, 1925-1926

Jordbruksdrängen Erik Bernhard Swahn (f. 1903 i Tryserum)

1918-1919

Jordbruksdrängen Axel Gottfrid Aronsson (f. 1900 i Ukna)

1919-1919, 1919-1922 hyr

Jordbruksdrängen och diversearbetaren Oskar Gottfrid Albin Hagman (f. 1887 i Kungsholmen, Stockholm)

Hustru Hilda Olivia Charlotta f. Karlsson (f. 1889 i Tryserum)

1920-1923

Tjänarinnan Ester Viktoria Elisabet Nilsson (f. 1902 i Tryserum)

1920-1921

Jordbrukardrängen Karl Johan Lindström (f. 1890 i Kungsholmen, Stockholm)

1920-?

Trädgårdsmästaren Gustaf Georg Konrad Andersson (f. 1888 i Tryserum)

1921-1924

Jordbruksdrängen Karl Elis Gunnar Karlsson (f. 1905 i Hannäs)

1923-1924

Tjänarinnan Sigrid Elisabet Karlsson (f. 1903 i Ukna)

1925-1926

Jordbruksdrängen Edvin Leonard Karlsson (f. 1909 i Ringarum)

1926-1927

Tjänarinnan Greta Josefina Zeijlon (f. 1909 i Blackstad)

1926-1931

Jordbruksdrängen Erik Vilhelm Johansson (f. 1910 i Tryserum)

1927-1929

Hembiträdet Jenny Vega Clementin Cederkvist (f. 1907 i Kvillinge)

1930-1931

Tjänarinnan Kerstin Margareta Viktoria Storm (f. 1906 i Solna, Stockholm)

1930-1931

Jordbruksdrängen Gustav Hjalmar Olsson (f. 1904 i Klara, Stockholm)

1931-1934

Hembiträdet Dagmar Vivan Augusta Petersson (f. 1914 i Västra Ed)

1931-1933

Jordbruksdrängen Nils Algot Conny Zeijlon (f. 1902 i Blackstad)

1932-1933

Ladugårdskarlen Tage Axel Andersson (f. 1915 i Gryt)

1933-1934

Ladugårdkarlen Tore Arnold Ferdinand Salberg (f. 1918 i Östra Ed)

1933-

Jordbruksdrängen Erik Vilhelm Johansson (f. 1910 i Tryserum)

1933-

Jordbruksdrängen Lage Arnold Andersson (f. 1915 i Ringarum)

1941

Hembiträdet Astrid Vilhelmina Jonsson (f. 1918 i Kuddby)

1941

Bilförare Erik Vilhelm Johansson (f. 1910 i Tryserum)

1941

Stalldrängen Karl Gustav Hugo Nyman (f. 1894 i Tryserum)

1941

Ladugårdskarlen Karl Börje Rune Persson (f. 1922 i Tryserum)

1952-1972 äger

Henrik Gustav Ekström (f. 1909 i Tryserum)

Hustru Ester Linnea (f. 1910 i Tryserum)

Carl Olofsson bodde i Ekströmsgården under mitten av 1800-talet. Han dog tragiskt ensam utomhus endast 47 år gammal. Artikeln är från Blekingeposten 1858.

Carl Olofsson bodde i Ekströmsgården under mitten av 1800-talet. Han dog tragiskt ensam utomhus endast 47 år gammal. Artikeln är från Blekingeposten 1858.

Dela den här sidan