Sixbo

Sixbo torp, övre Sixbo, mellan Sixbo, nedre Sixbo och Sixbo nr 1 och 2 kommer här att redovisas tillsammans, men under var sin rubrik

Sixbo torp, Sixbo mellan, Sixbo övre och Sixbo nr 1 och 2

Tomten som mangårdsbyggnaden står på, styckades av 1914 från byns gemensamma sandtag och huset hette då Sixbo nr 1. Huset byggdes 1918, antagligen på samma plats som tidigare hus stått och bestod av två lägenheter. På karta från 1832 finns hus på denna plats.

Söder om stora huset finns ytterligare ett boningshus som byggdes 1870. Tomten som det huset står på tillköptes 1916 från Hjalmar och Hildur Johansson.

I husförhöret 1815 nämns Sixbo Torp första gången och här bor Nils Olsson med hustru Margaretha Ericsdotter och deras sex barn.
   1828 delas fastigheten i Sixbo mellan och Sixbo öfra i husförhöret. På Sixbo mellan bor Nils Nilsson med familj. På Sixbo öfra bor Anders Persson med fru och fem barn samt änkan Margaretha Ericsdotter med sonen Petter Nilsson och en piga, Gustafva Fogelberg med hennes oäkta dotter, och det ser ut att nu vara två hus.

På karta från laga skiftet 1832 (se nedan) ser man två fastigheter: nr 20 Sixbotorp och nr 16 som nämns som Sixbo och ingår i byn samfällda mark. Marken som Sixbotorp ligger på, tillhör Olof Andersson som bor i Gållösa by.
   Enligt husförhöret 1832 finnas det Sixbo öfra, mellan och nedra. Detta år bor Nils Nilsson med familj i Sixbo mellan, Enkan Margaretha Ericsdotter med sonen Petter Nilsson i Sixbo öfra och Anders Persson med familj i Sixbo nedra.

I husförhöret 1836 bor Nils Nilsson med familj och änkan Margaretha Ericsdotter i öfra Sixbo och Anders Persson med familj i nedra Sixbo. Något Sixbo mellan nämns inte efter 1835 i husförhören. Antingen flyttar familjerna mellan husen eller så byter fastigheterna namn.

På karta från 1850 (se nedan) finns här betydligt fler hus än 1832, men det är svårt att avgöra vad som är bostadshus och andra byggnader. Nu finns här även hus på östra sidan av vägen. Dessa hus finns inte på kartor varken före eller efter. Men lägenheten Övre Sixbo, strax söder om dessa hus, styckas av 1921 då Fritiof Jonsson köper utjord och skogsbacke av Gustaf och Beda Ekström, se fastighet 1:23 på karta från 1946 nedan.
   Enligt husförhören bor många familjer och arbetare i Sixbo öfra. Det borde vara husen som ligger norr om vägen. På karta (se nedan) då lägenhet avstyckas 1914 av Gottfrid Johansson, benämns fastigheten som Sigsbo nr 1 och ser ur att vara huset vid 16 på 1832 års karta. 1918 köper han även lägenheten söder därom, se nedan.
   Ca 1920 köper garveriföretaget Lundbergs i Waldemarsvik Öfra Sixbo och låter sina garveriarbetare hyra här.


1945 köper Per och Elin Hellman fastigheten från Lundbergs Läderfabrik och bedriver skrotverksamhet här. Nuvarande ägare köper huset 1996.

Avstyckning 1914

Karta 1946

Avstyckning 1916

Karta 1850

Sixbo nedre

Sixbo nedra kan ha bestått av flera hus eller så bodde man bara trångt då många människor bott här samtidigt. Det var pigor och arbetare, ensamma och med familjer,änkor och änklingar som bodde här. 1866 nämns att arbetaren Nils Peter Andersson ”eger ett hus”. 1870 bor även arbetaren Peter Andersson här och ”eger ett hus”.

1881 står det i husförhöret att Nedra Sixbo ligger på Gållösa bys gemensamma ägor, sandtaget.

1897 ser man att halva huset ägs av Tryserums Fattigvård. Här bor då änkan Inga Lena Andersson var man tidigare ägde den halvan av huset. Andra halvan ägs av före detta mejerskan och jungfrun Augusta Sofia Petersson. 1922 äger Gustaf Emil Karlsson hela huset. När han dör 1969, bor han i Källan. Dottern Astrid Adelia Andersson övertog huset. Hon dör julafton 1988. Huset står tom ungefär i ett år och nuvarande ägare köper huset som sommarstuga 1990.

På 1970-talet byggs huset ut och får entré, badrum och jordkällare. Nedre plan av huset har lågt i taket.

Karta från laga skiftet 1832

Karta från laga skiftet 1832

Foto från 1960. Till höger syns Nedre Sixbo och i mitten och till vänster syns Sixbotorp.

Foto från 1960. Till höger syns Nedre Sixbo och i mitten och till vänster syns Sixbotorp.

Här kommer en lista över personer som bott i husen.

Sixbo torp och Sixbo öfra
1815-1830
Torparen Nils Olsson (f. 4/2 1760 Bålebo?, d. 1829)
hustru Margareta Ericdotter (f. 16/5 1777 i Björnsbo, d. 1843)
barnen:
Olof (f. 1800 i Tryserum)
Eric (f. 1806 i Tryserum)
Nils (f. 1809 i Tryserum)
Anders (f. 1812 i Tryserum)
Maja (f. 1804 i Tryserum)
Petter (f. 1823 i Tryserum)

1824-1831 (se även Sixbo nedra 1831-1839)
Anders Persson (f. 1784 i Hallinge, d. 1839)
hustru Lovisa Granberg (f. 1798 i Ukna)
barnen:
Lars Petter (f. 1812 i Lofta)
Anders Johan (f. 1819 i Ukna)
Cajsa Lotta (f. 1817 i Ukna)
Eric Henrik (f. 1821 i Ukna), Carl Gustaf (f. 1823 i Ukna)
Daniel (f. 1825 i Tryserum)


1828-1836 (se även Sixbo öfra 1836-1875) Sixbo mellan!
Nils Nilsson (f. 1809 i Tryserum, d. 1856)
Maja Stina Andersdotter (f. 1796 i Tryserum, d. 1875)
Barnen:
Maja Lena (f. 1833 i Tryserum)
Anna Stina (f. 1837 i Tryserum)

1828?-1830
Pigan Gustafva Fogelberg (f. 1801 i Tryserum)
Oäkta dotter Sara Lena (f. 1830 i Tryserum)

1836-1875 (se även Sixbo mellan 1828-1836)
Nils Nilsson (f. 1809 i Tryserum, d. 1856)
Maja Stina Andersdotter (f. 1796 i Tryserum, d. 1875)
Barnen:
Maja Lena (f. 1833 i Tryserum)
Anna Stina (f. 1837 i Tryserum)

1860-1862
arbetaren Peter Gustaf Israelsson (f. 1828 i Åtvid)
hustru Johanna Dahl (f. 1821 i Mogata)
Barn hennes:
Johan Fred. Nilsson (f. 1851 i Ringarum)
Barn gemensamma:
Anna Sofia (f. 1855 i Ringarum)
Carl Gustaf (f. 1858 i Tryserum)
Johanna Matilda (f. 1860 i Tryserum)

1863-1913
Carl Anders Andersson Pohl (f. 1837 i Eds Capell)
hustru Anna Stina Nilsdotter (f. 1837 i Tryserum, d. 1913)
Barn hans:
Carl Magnus (f. 1864 i Tryserum)
Barn gemensamma:
Wilhelmina Charlotta (f. 1869 i Tryserum)
Johan Alfred (f. 1877 i Tryserum)

1914-1920
Johan Gottfrid Johansson (f. 1879 i Tryserum)
änkan Karolina Andersson (f. Johansdotter 1835 i Loftahammar)

1914-1916
jordbruksarbetaren Erik Walter Nilsson (f. 1885 i Ringarum)
hustru Elsa Maria Nyberg (f. 1888 i Ringarum)
Barn:
Maria Elisabet (f. 1910 i Ringarum)
Elsa Walborg (f. 1913 i Ringarum)

1916-1918
jordbruksarbetaren Karl Gustaf Konrad Strid (f. 1887 i Blackstad)
hustru Gunhild Sofia Johansson (f. 1887 i Blackstad)
Barn:
Karl Gösta Harald (f. 1910 i Wästra Ed)
Nils Torsten Harry (f. 1912 i Wästra Ed)
Gertrud Gunhild Elisabet (f. 1814 i Wästra Ed)

1920-1925
Garveriarbetare Albin Teodor Njord-Westerling (f. 1877 i Lofta)
hustru Karolina Lovisa (f. Andersson 1884 i Gryt)
Barn:
Tor Albin (f. 1913 i Ringarum)
Nils Teodor (f. 1914 i Ringarum)
Erik Ragnar (f. 1916 i Ringarum)
Maj Lis (f. 1919 i Östra Ed)
Gustav Ingvar (f. 1921 i Tryserum)
Orvar Yngve (f. 1923 i Tryserum)

1920-1923
garveriarbetaren Axel Julius Petersson (f. 1888 i Wånga)
hustru Signe Matilda (f. Södergren 1889 i Hannäs)
Barn:
Märtha Ingegerd (f. 1914 i Tryserum)
Sven Olof (f. 1916 i Ringarum)
Axel Joel (f. 1918 i Tryserum)
Hans Elis (f. 1920 i Tryserum)
Gösta Lennart (f. 1923 i Tryserum)

1921-1923
Sven Oskar Nilsson (f. 1907 i Tåby)

1921-1933
Adoptivdotter (till ovanstående) Karin Signe Margareta (f. 1929 i Tryserum av Peter Nilsson och Beda Matilda f. Karlsson)

1925-1927
garveriarbetaren Gustav Justus Johansson (f. 1893 i Tryserum)
hustru Jenny Teresia (f. Karlsson 1892 i Själevad)
Barn:
Bertil Justinus (f. 1920 i Tryserum)
Bengt Eugen (f. 1922 i Gryt)
Börje Vilhelm Alexander (f. 1925 i Ringarum)
Birgit Majri Louise (f. 1925 i Ringarum)

1930-1932
garveriarbetaren Sven Oskar Ejnar Lindstrand (f. 1894 i Norrköpings norra)
hustru Tyra Matilda (f. Nilsson 1904 i Hannäs)
Barn:
Maj Gunlög (f. 1923 i Valdemarsvik)
Karin Ejvor (f. 1924 i Valdemarsvik)
Anna Ragnhild (f. 1925 i Valdemarsvik)
Åke Gustav (f. 1928 i Gryt)
Nils Ebbe (f. 1930 i Gryt)
Inga Astrid (f. 1931 i Tryserum)

1933-1934
garveriarbetaren Nils Arvid Karlsson (f. 1911 i Ringarum)
hustru Ingrid Ida Vilhelmina (f. Haglund 1910 i Gryt)
Barn:
Nils Olof (f. 1932 i Valdemarsvik)

1933-
garveriarbetaren Allan Ture Valentin Johansson (f. 1897 i Tingstad)
hustru Rut Gertrud (f. Lindström 1895 i Tryserum)
Barn hennes:
Hulda Cecilia Ingeborg (f. 1919 i Ringarum)
Barn gemensamma:
Karl Algot Valentin (f. 1921 i Gryt)
Axel Ture Gerhard (f. 1923 i Ringarum)
Allan Tore Rudolf (f. 1932 i Valdemarsvik)

1934
garveriarbetaren Karl Evert Wallén (f. 1910 i Rönö)

1945-1996

Skrothandlare Per Ejnar Gabriel Hellman (f. 1908 i Gryt, d. 1996)

 

 

Sixbo nedra
1831-1839 (se även Sixbo öfra 1824-1831)
Anders Persson (f. 1784 i Hallinge, d. 1839)
hustru Lovisa Granberg (f. 1798 i Ukna)
barnen:
Lars Petter (f. 1812 i Lofta)
Anders Johan (f. 1819 i Ukna)
Cajsa Lotta (f. 1817 i Ukna)
Eric Henrik (f. 1821 i Ukna), Carl Gustaf (f. 1823 i Ukna)
Daniel (f. 1825 i Tryserum)

1845-1846
pigan Cajsa Lotta Andersdotter (f. 1817 i Ukna)

1846-1847
pigan Greta (f. 1808)

1850-1854
Lotta Persdotter (f. 1826 i Gerdesrum)

1845-
änklingen Lars Pet. Andersson (f. 1812 i Lofta)
Barn:
Carl Magnus (f. 1839 i Tryserum)

1851-1858
arbetaren Nils Petter Johansson (f. 1821 i Gryt)
hustru Cajsa Lotta Andersdotter (f. 1817 i Ukna)
Barn:
Carl Johan (f. 1848 i Ringarum)
Hilma Christina (f. 1851 i Ringarum)
Anna Charlotta (f. 1857 i Tryserum)

1868-1870
pigan Eva Lotta Carlsdotter Brandt (f. 1813 i Tryserum)
Barn oäkta:
Christina Charlotta Carlsdotter Elander (f. 1842 i Tryserum)

1870-1874
barnflickan Augusta Sofia Petersdotter (f. 1858 i Tryserum)

1860-1866, 1866-1869
arbetaren August Nilsson Dalqvist (f. 1829 i Eds Kapell)
hustru Charlotta Wilhelmina Olofsdotter (f. 1830 i Eds Kapell)
Barn:
August Mauritz (f. 1860 i Tryserum, d. 1860)
Augusta Eugenia (f. 1862 i Tryserum)
Amalia Theresia (f. 1863 i Tryserum)
Anna Charlotta (f. 1865 i Tryserum)
Sofia Defideria (f. 1867 i Tryserum )

Ca 1862-1865
änklingen Olof Nilsson (f. 1800 i Tryserum, d. 1865)

1866-1884
drängen/arbetaren Nils Peter Andersson (f. 1843 i Tryserum)
hustru Lotta Petersdotter (f. 1846 i Tryserum)
Barn:
Ida Charlotta (f. 1869 i Tryserum)
Emelie Ottilia (f. 1871 I Tryserum)
Nils Ludvig Leonard (f. 1873 I Tryserum)
Carl Emil (f. 1876 i Tryserum)
Georg Gottfrid (f. 1878 I Tryserum)
Hilda Cecilia (f. 1880 I Tryserum)
Gustaf Ivar (f. 1883 i Tryserum)

1870
arbetaren Peter Andersson (f. 1807 i Tryserum)
hustru Catharina Svensdotter (f. 1789 i Eds Capell, d. 1876)

1870-1881
arbetaren Magnus Peter Magnusson (f. 1821 i Gryt)
Barn:
Anna Charlotta (f. 1851 i Eds Kapell)
Emelia Augusta (f. 1858 i Tryserum)

1876-1881
skomakaren Carl Fredrik Palm (f. 1849 i Ed)
skomakardrängen Sven Johan Palm (f. 1859 i Ed)
skomakardrängen Erik August Åström (f. 1861 i Ringarum)

1876-1890
änkan Anna Stina Nilsdotter Palm (f. 1823 i Ed)
moder till skomakaren Carl Fredrik Palm

1881-1898
arbetaren Carl Andersson (f. 1829 i Julita, d. 1897)
hustru Inga Lena Andersdotter (f. 1834 i Tryserum)
Barn:
Hulda Erika (f. 1859 i Skönberga)
Carl Oscar(f. 1862 i Borgö Löt)
Inga Amanda (f. 1864 i Skönberga)
Hilda Olivia (f. 1867 i Söderköping)
Ernst Richard (f. 1870 i Drothem)

1890-1891
arbetaren Alexander Andersson (f. 1844 i Gryt)
hustru Charlott Kerstin Svensdotter (f. 1854 i Östra Ed)
Barn:
Sigfrid Alexander (f. 1879 i Östra Ed)
Anna Charlott (f. 1890 i Brännkyrka)

1890-1904
änkan Anna Lotta Andersdotter (f. Andersdotter 1841 i Västra Ed)
Barn:
Elin Ottilia (f. 1878 i Tryserum)
Ture Gottfrid (f. 1881 i Tryserum)

1890-1891
Änkan Maria Lovisa Johannesdotter (f. 1837 i Gryt)
Barn:
Augusta (f. 1877 i Tryserum)
1891-1912
änkan Kristina Matilda Olofsdotter (f. 1831 i Wärna, d. 1912)
Barn:
Nikolaus Holmström (f. 1866 i Tryserum).

1893-1896
änkan Stina Kajsa Andersdotter (f. 1822 i Ukna, d. 1896)

1895-1915
pigan och mejerska Augusta Sofia Petersson (f. 1858 i Tryserum, d. 1915)

1894-1898
arbetaren August Johansson Almén (f. 1866 i Pjetteryd)
hustru Ida Matilda Karlsson (f. 1877 i Tuna)
Barn:
Jenny Helena (f. 1894 i Tryserum).

1898-1899
Hulda Charlotta Karlsson (f. 1874 i Tryserum)
Barn:
Anna Charlotta Alfrida (f. 1896 i Tryserum)

1910-1914
änkan Anna Karolina Löfgren (f. 1841 i Lofta)

1914-1922
sjukliga Anna Sofia Nilsson (f. 1854 i Tryserum, d. 1922)

1915-1917
skomakaren Set Alfrid Nilsson (f. 1885 i Ukna, d. 1917)

1917-1919
jordbrukaren Sven Filip Herman Wedin (f. 1844 i Gryt, d. 1919)

1917-1920
Änkan/ jordbruksarbetaren Anna Fredrika Andersson (f. Andersdotter 1838 i Östra Ed)

1919-1988?
vägarbetaren Gustaf Emil Karlsson (f. 1885 i Ringarum, d. 1969 i Källan)
hustru Charlotta Adelina (f. 1887 i Östra Ed, d. 1927)
Barn:
Astrid Adelia (f. 1909 i Tryserum)
Gustaf Martin (f. 1914 i Ringarum)

1920-1920
sjömannen Nicolaus Holmström (f. 1866 i Tryserum)

Dela den här sidan