Löfsveden

En vägg står kvar 2014.

En vägg står kvar 2014.

Av huset Löfsveden finns bara rester av någon vägg kvar. Innan laga skiftet, 1832, finns här inget hus. Marken där huset ligger benämns då Holmgrens Brotorphage och tillfaller Carl Olofsson i skiftet som bor i Lillhagen. På karta med hemmansklyvning från 1877 då Gustaf Adolf Petersson äger marken, benämns marken runt huset som torpet Svingens mark. Torpet Svingen ligger på andra sidan vägen.

Löfsveden nämns första gången i husförhör 1848 då två familjer flyttar hit. Torparen Sven Persson med hustru Gustafva Persdotter och tre barn. Familjen flyttar till Löfudden 1852. Till hus flyttar 1848 Carl Jonsson med hustru Sara St. Josefsdotter med deras döttrar Carolina Charlotta, Wilma och Johanna Matilda från Kärnhult. Sara verkar vara oförmögen till arbete. I husförhörsboken 1850-55 nämns de inte.

1850 flyttar Adam Nilsson hit med hustru Johanna Christin Melander med sina två barn. 1855 flyttar de till Grindstugan i Grännäs.

1856 flyttar arbetaren Gustaf Adolph Pehrsson in från Grännäs med hustrun Maja Caisa Hållander och hennes barn Emilia Mathilda. 1858 föds tvillingarna Carl Gustaf och Carolina Wilhelmina och dör någon månad senare med en veckas mellanrum. Augusta Wilhelmina föds 1859. Gustaf dör 1864 och änkan Maja Caisa äktar arbetaren Nils Peter Eriksson från Käggla 1865. De får ett gemensamt barn, Anna Charlotta. Paret bor kvar till sin död; Nils dör 1904 och Maja 1908. Emilia Mathilda bor kvar här i socknens fattighus till sin död 1923. Hon arbetade ett tag som piga och hade titeln f.d. jungfru vid sin död.

Mellan 1868 och 1869 hyr här Carl Fredrik Bengtsson med hans hustru Clara Sofia Jonsdotter och tre barn.

Mellan 1874 och 1875 hyr arbetaren Carl Adam Frank del i stugan med sin hustru Anna Lotta Carlsdotter och deras dotter Hulda Vilhelmina.

Mellan 1877 och 1880 hyr fattighjonet och änkan Christina Olofsdotter här med sina barn. Hon har ett äkta barn, Augusta Math. Carlsdotter och tre oäkta; Nicolaus Holmström, Anna Maria och Carl Alfred.

1881 står det i husförhöret att huset ligger på G. A. Peterssons ägor. I husförhörsboken 1897-1910 står det att det är socknens hus och församlingsböckerna 1910-1917 och 1918-1933 skriver att det ägs av Tryserums Fattigvård. I församlingsböckerna 1933-1950 är Rickard Nylén i Norrköping ägare till huset.

Huset verkade stå tomt några år efter att före detta jungfrun Emeli dött. 1930 flyttar skogsarbetaren Ture Valentin Andersson in med hustru Signe Maria Andersson och deras söner Karl Rune Valentin och Nils Bror Olof. Nils blir bara 4 år. Familjen flyttar till Svingen 1936.

1937 flyttar änkan Alma Charlotta Andersson in med barnet Maria och fostersonen Ejnar. De flyttar ut 1940.

Sist boende är gravarbetaren Gustaf Andersson, hustrun Tyra och dottern Tyra som flyttar in 1944 och flyttar ut ett år senare.

Karta 1832

1832 fanns det inga hus längst söderut i Gållösa mot Snällebos marker. Gärdet till höger om vägen heter Holmgrens Brotorpshage och marken vid 244 heter Nils Anderssons skogsbacke.

Karta 1850

På karta från 1850 syns Löfsveden till höger om vägen. Torpet Lövkullen som ligger strax norr om Lofsveden, nämns först 1859 i husförhören. På motsatta sidan liggen Svingen.

Folk som bott i Löfsveden

1848-1852

Torparen Sven Persson (f. 1816 i Ringarum)

Hustru Gustafva Persdotter (f. 1819 i Tryserum)

Barn:

Stina (f. 1840 i Tryserum)

Petter (f. 1843 i Tryserum)

Anna Carolina (f. 1850 i Tryserum)

1848-1850?

Carl Jonsson (f. 1818 i Christvala)

Hustru Sara St. Josefsdotter (f. 1817 i Ukna)

Barn:

Carolina Charlotta (f. 1841 i Tryserum)

Wilma (f. 1841 i Tryserum)

Johanna Matilda (f. 1849 i Tryserum)

1850-1855

Arbetaren Adam Nilsson (f. 1825 i Tryserum)

Hustru Johanna Christin Melander (f. 1825 i Ukna)

Barn:

Malin Sofia (f. 1852 i Tryserum)

Carl Gustaf (f. 1855 i Tryserum)

1856-1923

Arbetaren Gustaf Adolph Pehrsson (f. 1822 i Eds Capell, d. 1864)

Hustru Maja Caisa Hållander (f. 1827 i Tryserum)

Barn hennes: Emilia Mathilda (f. 1854 i Tryserum, d. 1923)

Barn bägges:

Tvillingarna Carl Gustaf och Carolina Wilhelmina (f. 1858, d. 1858)

Augusta Wilhelmina (f. 1859 i Tryserum)

Ny man: arbetaren Nils Peter Eriksson (f. 1835 i Tryserum)

Deras barn: Anna Charlotta (f. 1866 i Tryserum)

1868-1869

Carl Fredrik Bengtsson (f. 1828 i Gamleby)

Hustru Clara Sofia Jonsdotter (f. 1832 i Hannäs)

Barn: Anders Gustaf (f. 1863 i Tryserum)

Anna Sofia (f. 1865 i Tryserum)

Carl August (f. 1856 i Tryserum) Hennes son

1874-1875

Arbetaren Carl Adam Frank (f. 1851 i Hannäs)

Hustru Anna Lotta Carlsdotter (f. 1843 i Tryserum)

Barn: Hulda Vilhelmina (f. 1873 i Tryserum)

1877-1880

Fattighjonet och änkan Christina Olofsdotter (f. 1821 i Wärna)

Barn:

Augusta Mathilda Carlsdotter (f. 1863 i Tryserum)

Nicolaus Holmström (f. 1866 i Tryserum) oäkta

Anna Maria (f. 1869 i Tryserum) oäkta

Carl Alfred (f. 1873 i Tryserum) oäkta

1930-1936

Skogsarbetaren Ture Valentin Andersson (f. 1892 i Gryt)

Hustru Signe Maria Andersson (f. 1900 i Kvillinge)

Barn:

Karl Rune Valentin (f. 1927 i Tryserum)

Nils Bror Olof (f. 1928 i Tryserum, d. 1932)

1937-1942

Änkan Alma Charlotta Andersson, f. Öster (f. 1872 i Gryt)

Barn: Maria Margareta Andersson (f. 1912 i Mogata)

Fosterson: Ejnar Valdemar Andersson (f. 1926 i Tryserum)

1944-1945

Gravarbetaren Gustaf Ingvald Gerhard Andersson (f. 1914 i Ringarum)

Hustru Tyra Gabriella f. Holmberg (f. 1902 i Östra Stenby)

Barn: Tyra Ingegerd (f. 1943 i Valdemarsvik)

Dela den här sidan