Sandered

Huset Sandered är byggt 1944 av byggmästare Tage Bergman. Här bodde han med hustru, Stina, och tre barn. Stina blev änka 1996 och bodde kvar i huset några år till.

Längre in på tomten låg här tidigare ett hus. I laga skiftesprotokollet från 1832 ser man att fastigheten tillhör Sven Ericssons änka och består av en mindre stugubyggnad och en ladugård vid vägen. Och i protokoll från storskiftet 1784 ligger här ett hus som ser ut att ligga på samma ställe, se kartor längre ner. Skriften från 1784 är svårläst. Det enda som kan uttolkas är att någon av Nils Andersson, Anders Andersson, Jonas Pålsson och Anders Jönsson bor här.

Brukaren Sven Ericsson och hans hustru, Anna Cajsa Jacobsdotter, bor i Gållösa Löten (betesmark, hage) i första husförhöret 1809-14. Sven är född uti Svinebäck i Eds Kapell och Anna i Ringarum. Hon kom till Gållösa 1806. När paret gifter sig 1812, är Sven gårdsdräng i Glo. Antagligen flyttar de till fastigheten samma år. Först 1823 kan man se att fastigheten är på 1/24 mantal, så det är inte helt säkert att de flyttade in förrän då. I bouppteckningen efter Sven har han titeln gästgivare, så då låg gästgiveriet antagligen här fram till hans död. Han dör 1832 av hetsig feber och änkan Anna skaffar sig en dräng, Eric Nilsson. Drängen gifter sig året därpå och de hinner skaffa ett barn innan de lämnar fastigheten 1835 samtidigt med änkan Anna flyttar till Ringarum.

Efter laga skiftet 1836 står Carl Olofsson som ägare till fastigheten. Han äger 1/9 mantal där även granntomten, Lillhagen, och Gustavsberg ingår liksom Lövkulla. Det står att Carl Olsson får kvarbo efter skiftet, så kanske bor han i detta hus med familjen. På fastigheten bor också hans föräldrar, Olof och Britta. Carls hustru, Inga Lisa Ericsdotter, dör 1840 och han gifter om sig med Inga Paulsdotter. Carl dör 1858 och Inga gifter sig med Carl Persson 1863 och flyttar in hos Inga. 1870 bor Inga och Carl på undantag, enligt husförhöret.

På karta från 1876 då fastigheten delas, finns inga hus på tomten. Fastigheten delas mellan Gustaf Adolf Petersson och smeden Per Magnus Andersson i Öndal där Gustaf Adolf kommer att äga marken vid Sandered, Lillhagen, Gustafsberg och Lövkulla. Per Magnus får Thorshag och mark ner mot Grävsjön.

Kanske är tomten huslös fram till att Tage Bergman köper tomten och bygger Sandered där.

Karta från storskiftet 1784. Sandered är husen till vänster. Sannolikt var det gästgivargård. Gästgiveriåtagandet delades med granngården, Skogvaktargården, och Gållösa by.

Karta från storskiftet 1784. Sandered är husen till vänster. Sannolikt var det gästgivargård. Gästgiveriåtagandet delades med granngården, Skogvaktargården, och Gållösa by.

Karta från laga skiftet 1836. Sandered ligger på tomt nummer 338. Boningshuset är det röda huset.

Karta från laga skiftet 1836. Sandered ligger på tomt nummer 338. Boningshuset är det röda huset.

Folk som bott i Sandered

1812?-1835

Brukaren och gästgivaren Sven Ericsson (f. 1770 i Eds Capell, d. 1832)

Hustru Anna Cajsa Jacobsdotter (f. 1785 i Ringarum)

1823?-1825

Pigan Maja Stina Ingeborgsdotter? (f. 1807)

Hennes barn? Anna Andersdotter (f. 1814 i Ringarum?)

1832-1835

Drängen Eric G. Nilsson (f. 1811 i Ringarum)

Hustru Hedvig Olofsdotter (f. 1806 i Tryserum)

Barn: Anna Stina (f. 1834 i Tryserum)

1834-1835

Flickan Inga Nilsdotter (f. 1823 i Tryserum)

1836-1867? (äger)

Carl Olofsson (f. 1811 i Tryserum, d. 1858)

Hustru Inga Lisa Ericsdotter (f. 1809 i Gryt, d. 1840)

Hustru Inga Paulsdotter (f. 1814 i Gryt)

Barn:

Anders Petter (f. 1841 i Tryserum)

Eva (f. 1842 i Tryserum)

Carl (f. 1844 i Tryserum)

Johan (f. 1846 i Tryserum)

Olof Victor (f. 1849 i Tryserum)

1944

Karl Gustav Tage Karlsson (f. 1912 i Norrköping)

Hustru Stina Linnéa f. Tingström (f. 1917 i Gärdesrum)

Barn: Barbro Linnéa (f. 1938 i Tryserum)

Sven Arne (f. 1944 i Valdemarsvik)

Bo Ingemar (f. 1946 i Valdemarsvik)

Dela den här sidan