Fastigheter från Sixbo till Svingen

En närmare beskrivning av en del intressanta fastigheter längs vägsträckan mellan Sixbo och Svingen kommer här att presenteras efterhand som data samlas in.

Dela den här sidan