Fastigheter längs vägen

De svarta husen finns idag och de röda husen är borta.

Förteckningen kommer revideras efterhand som information tas in. Den gamla byn i Gållösa på höjden är delvis bortgrävd. Flera torp finns uppräknade i husförhören som vi idag inte vet var de låg; Trädgårdstorpet, Nyhägn, Gatan, Catrineberg, Fällan och Berget.

2. Lövstad

3. Hällefors

4. Lövstad Hagnäset

5. Båtsmanstorpet Måsen

6. Filmtvätten

7. Nedre Sixbo

8. Sixbotorp, Sixbo Nr 1, Mellan Sixbo

9. Övre Sixbo?

10. Katrineberg?

11. Ängbacken

12. Andersberg

13. Melängsborg

14. Melbacken

15. Melsätter

16. Carlstorp

17. Branten

18. Lund

19. Björkeberga

20. Källan

21. Nannyhill

22. Dalliden

23. Skogvaktargården

24. Sandered

25. Lillhagen

26. Hagen

27. Solgläntan, Björkåsen, Trulsebo, Trollebo

28. Gustavsberg

29. Lundby

30. Lundby 2

31. Thorshag

32. Lövkulla

33. Lövsveden

34. Svingen

35. Gållösa gamla by, Björkhagen

36. Solberga

37. Lindhagen

38. Lindebo

39. Lövudden

40. Solbacken

41. Skogshyddan

42. Videberga

43. Rosenhill

44. Bergdalen

45. Eneberga

46. Enliden

47. Granliden

48. Ekliden

49. Ekhamra

50. Granåsen

51. Ekeberga

52. Ekebo

53. Ekenhill

54. Åkerbo

55. Skogslunden

56. Gållösa Cementvarufabrik, Gållösa Industri

Dela den här sidan