Brandten

Torpet Brandten finns inte längre kvar. Man kan tydligt se husgrunden i den skarpa kröken mellan Långrådnavägen och Sixbo. Strax söder om huset ligger en vattenkälla där Ängbacken hämtade sitt dricksvatten, enligt muntlig källa, så det var säkert källa för fler hus i området.

Brandten nämns första gången i husförhören 1844 då Lars Andersson kom hit. Med sig har han hustrun Inga Lisa som ser dåligt och sonen Anders Petter. I 1850 års husförhör står det att Anders Petter är utan språk. Dottern Johanna födde en oäkta dotter som dog som spädbarn. Lars dör 1853. Sonen Anders Petter gifter sig med föräldrarnas piga, Lotta, och flyttar till Gryt 1862. 1868 flyttar de tillbaka till Brandten och bor här till 1869. Inga Lisa är nu helt blind och dör samma år fattig.

1845 flyttar en annan Lars Andersson in med familj in. I husförhöret står det att de inte finnes här och är icke kända av Gållösabor. 1847 är de skrivna under Snällebo.

1850-1855 kan man i husförhöret se att Wikström äger marken där huset står.

1869 flyttar änkan Lotta Larsson in med sonen Nils Johan Nilsson. Sonen flyttar till Hagby 1872. Lottas dotter, Augusta, flyttar hem från Hornberg 1875 eller 1877 där hon arbetat som piga. Ett par år innan har hon fött en oäkta son som är död. Lotta flyttar till socknens fattighus 1898 och dottern dör ett par dagar senare.

1898 flyttar arbetaren Nils Gustaf Karlsson Berg in i huset. I början av januari 1903 flyttar han till fattighuset och ett par månader därefter är han död. Samma år är Brandten raserat.

Karta 1877

Den röda pricken längst söder ut är Brandten. På annan karta från samma år står det Brandten vid huset. Husgrunden går att hitta och strax söder om huset finns en vattenkälla som använts av andra hushåll i närheten.

Folk som bott i Brandten

1844-1869

Lars Andersson (f. 1790 i Eds Capell, d. 1853)

Hustru Inga Lisa Eriksdotter (f. 1801 i Tryserum, d. 1869)

Barn:

Anders Petter (f. 1832 i Tryserum)

Johanna (f. 1827 i Tryserum)

Hennes oäkta dotter: Johanna Augusta (f. 1852 i Tryserum, d. 1852)

1845-47

Lars Andersson (f. 1805 i Eds Capell)

Hustru Cajsa Jönsdotter (f. 1798 i östra Ryd)

Barn:

Anders (f. 1830 i Tryserum)

Lars Magnus (f. 1833 i Tryserum)

1862-1862

Pigan Lotta Svensdotter (f. 1824 i Tryserum)

1869-1898

Enkan Lotta Larsson (f. 1824 i Tryserum)

Barn:

Nils Johan Nilsson (f. 1855 i Tryserum)

Augusta Vilhelmina Nilsdotter (f. 1852 i Gryt, d. 1898)

1898-1903

Arbetaren Nils Gustaf Karlsson Berg (f. 1817 i Tryserum)

Dela den här sidan