Skogvaktargården

Gården finns med på storskifteskartan 1784 och är en större bebyggelse i Gållösa utanför byn. Då gården ligger längs vägen, är det troligt att detta är gästgivaregård redan då, kanske med flera bostadshus. Vid laga skiftet 1832 finns här två bostadshus och det är fastigheten strax söder om Skogvaktargården, Sandered, som är gästgivargård vid denna tid. Gästgivaruppgiften alternerades mellan olika gårdar i byn.

Följande är en gissning utifrån kyrkböckerna och skifteskartor: 1784 bor här Jonas Pålsson. Han nämns i storskiftesförrättningen. Han får en son 1776, Pål, tillsammans med Kerstin Olofsdotter. Denna son, Pål eller Paul Jonsson gifter sig 1806 med Stina Persdotter från Långrådna. Stina var tidigare gift med Pehr Andersson i Långrådna och fick då sonen Carl Persson. Paul dör 1808 och har då titeln gästgivare. Stina gifter om sig med Petter Månsson från Ingelsbo 1809 som flyttar in till Skogvaktargården som är på 4/33 mantal.

I första husförhörsboken 1809-1814 bor Petter Månsson i Gållösa Löten. Löten betyder betesmark eller hage. Petters far heter Magnus Hero och är bonde i Ingelsbo och hans far är masmästaren Anders Hero, en vallonsläkt från Eds bruk eller Överum. I laga skiftes-protokollen kan man se både namnet efternamnen; Månsson och Hero efter Petter.

När Petter äktar Stina Persdotter (hennes tredje äktenskap) 1809 heter han Hero, men senare ser man bara namnet Månsson. Han är vid giftermålet ägare till mark i Ingelsbo, men väljer att bosätta sig i brudens bostadsort, Gållösa. Stina fick i äktenskapet med gästgivare Pål Jonsson sonen Carl Paulsson.

Enligt laga skiftesprotokollet 1832 innehåller fastigheten de bor på en tvåvånings stugubyggnad och ladugård. Han köper under förrättningen Petter Hultgrens mark; 4/33 mantal + 1/18 mantal blir 35/198 mantal (G på skifteskartan).

Petter och Stina får barnen Johannes, Magnus och tvillingarna Johan och Andreas.  Johannes dör tre månader gammal och Andreas dör av slag endast nio dagar gammal.  Magnus gifter sig 1837 med bonden och före detta mjölnaren i Lövbo, Lars Lindgrens dotter, Greta Stina Lindgren. Samma dag gifter sig Johan med Lars Lindgrens äldsta dotter Sofia.

Magnus Pettersson bor antagligen på sin föräldragård efter han gift sig 1837. Det är lite svårtolkat i husförhörsboken var Petter Månsson och hans söner med sina familjer bor! I husförhören varierar mantalen; både Magnus och hans far Petter har 1/18 mantal, så fadern kan ju ha styckat av en bit till honom och en bit till sin andre son, Johan, som har 4/38 mantal. När gården senare delas 1864, är mantalet 35/198.

I Jönköpingsbladet 1844 nämns gästgivaren Petter Månsson i något mål. 1848 hedras han av Kungliga Patriotiska Sällskapet för sina medborgerliga förtjänster. Se tidningsartikel nedan.

Petter Månssons hustru Stina Persdotter dör 1849 och året därpå gifter Petter Månsson om sig med Ingeborg Kristina Andersdotter.

Skogvaktargården (gästgiverihemman) delas 1862 mellan Petter Månsson och Carl Persson, Stinas son i första äktenskapet. Carl Persson flyttar 1840 tillbaka till Gållösa efter att ha bott i Käggla ett tag och äktat Cajsa Andersdotter som är 16 år äldre än han. Han arrenderar en gård i byn på 1/18 mantal (Sandered?) som han är ägare till 1862. Petter blir tilldelad det vi idag kallar Hagen och flyttar med sig ladugården från skogvaktargården till det som tidigare kallades Petter Månssons hage. Nytt hus blir antagligen uppfört vid denna tid. Petter Månsson dör 1871 och änkan Ingeborg flyttar till Loftahammar 1872.

Under hemmansklyvningen säljer Petter Månsson sin fastighet till sin son Magnus Pettersson. Carl Persson stryks som ägare i husförhöret som slutar 1869 och bor på undantag.

Magnus Månsson och Greta Stina Lindgren får två barn. Någon gång mellan 1862 och 1869 flyttar de till undantag och bor här till sin död 1897 och 1892. Sonen Carl Johan med hustru Anna Charlotta Helena Johansdotter tar över gården som nu är 2/9 mantal.

Carl Johan Petersson med hustru och barn flyttar till Stockholm 1879 påverkade av religiös väckelse, enligt husförhör. Nya ägare blir Lars Alfred Petersson i Ukna och Anders Magnus Svensson och mantalet blir 8/27. Anders Magnus Svensson brukar och bor på gården med sin hustru Susanna Charlotta Persdotter. Anders Magnus Svensson dör 1888 och hans hustru ett år tidigare.

Arrendator på gården 1886-1893 blir Karl Peter Petersson med hustru Karolina Wilhelmina Nilsdotter och barnen Per Ludvig som är något döv, Elin Augusta och Klas Emil.

Arrendator 1893-1899 blir Nils Peter Lindberg med hustru Sofia Wilhelmina Jansdotter. Han flyttar sen till Källan.

Arrendator 1899-1906 är Karl Oskar Trusén med hustru Anna Charlotta Trozell och barnen Anna Elisabet och Karl Ludvig.

1879 äger skogvaktaren Lars Alfred Petersson gården. 1907 flyttar hans två av hans döttrar hit, Maria och Anna. Maria har titeln hushållerska. 1908 flyttar skogvaktaren in med hustru Klara Matilda Svensdotter och resten av barnen Emil, Agnes och Venny. 1910 är Lars före detta skogvaktare. Lars och Klara dör 1920.

Barnen Emil, Anna och Venny tar över ägarskapet och får lagfart på gården 1925. Anna och Venny flyttar till andra ställen i Gållösa medans Emil bor kvar och brukar gården. Enligt muntliga källor var han lite folkskygg och kufisk. Han verkade till exempel ha sena nattvanor och utfordrade djuren mycket senare än alla andra. När han inte längre orkade sköta gården, arrenderas den ut. Emil bodde kvar i ett rum i mangårdsbyggnaden samtidigt som arrendatorerna bodde där.

Emil, Anna och Venny blev alla över 90 år och ägde gården fram till sin död. Det dödsboet köptes av Börje Jonsson i Löfstad och då styckade han av en tomt där byggnaderna ligger och sålde till nuvarande ägare.

Karta 1784

Gållösa är enligt 1784 års karta ett helt kronoskattehemman, Gållösa Gästgifwaregård. Då själva byn ligger en bit från stora vägen, borde denna fastighet vara gästgiveriet. Enligt lag som kom redan på 1500-talet och 1734 års förnyade förordning gjorde att en rad kronoskattehemman var tvungna att hålla med ett gästgiveri.

Karta 1850

Byggnaderna som tillhör Skogvaktargården 1850 är de hus som ligger längst upp till höger. Strax söder om gården ligger Sandered och mitt emot Dalliden som delar gästgiveriverksamheten med gården. Här bor vid den här tiden Magnus Pettersson och han var gästgivare då.

Karta 1862

Detta är en bild av mangårdbyggnaderna från 1862 när en hemmansklyvning görs mellan Petter Månsson och Carl Persson. Hela kartan kan beskådas i lantmäteriets historiska arkiv, akt 05-TRY-134. Enligt protokollet finns två mangårdsbyggnader, men stilen är svårläst och tolkning kommer senare.

Karta 1881

På 1881 års karta finns symbolen för gästgiveri på vänster sida om vägen. Men verksamheten med gästgiveri läggs ner 1880.

Skogvaktargården omkring 1900

Så här såg skogvaktargården ut runt år 1900. Karl Oskar Trusén arrenderar vid den här tiden gården och antagligen är han och hans hustru, Anna Charlotta Trozell, med på fotografiet.

Foto från 1960. I nederkant syns Dalliden.

Foto från 1960. I nederkant syns Dalliden.

Folk boende på Skogvaktaregården

1809?-1837 brukare, ägare

Brukaren Petter Månsson (f. 1785 i Tryserum, d. 1871)

Hustru Christina Persdotter (f. 1781 i Eds Capell, d. 1847)

Christinas barn:

Carl Pettersson (f. 1803 i Eds Capell)

Petter Paulsson (f. 1807 i Tryserum)

Gemensamma barn:   

Johannes (f. 1809, d. 1809)

Magnus (f. 1810 i Tryserum)

Johan (f. 1815 i Tryserum)

Andreas (f. 1815 i Tryserum, d. 1815)

Hustru 1850: Ingeborg Christina Andersdotter (f. 1899 i Loftahammar)

1809?-1815?

Drängen Abraham Månsson (f. 1789 i Tryserum), broder till Petter Månsson

1815?-1826

Pigan Sofia Nyberg (f. 1804 i Norrköping)

1819-?

Pigan Anna Stiniusdotter? (f. 1800 i Eds bruk?)

1828-1838

Fosterbarn Anna Stina Nilsdotter (f. 1821 i Tryserum)

Fosterbarn Hedda Nilsdotter (f. 1829 i Tryserum)

1830-?

Drängen Nils Nilsson (f. 1788 i Eds bruk)

Hustru Stina Lisa Larsdotter (f. 1797 i Eds bruk)

Barn:

Anna Cajsa (f. 1828 i Tryserum)

Maja Greta (f. 1835 i Tryserum)

1831-1834

Drängen Måns Nilsson (f. 1771 i Tryserum)

Pigan Ingeborg Månsdotter (f. 1782 i Gryt)

1832-1840

Pigan Lotta Planborg? (f. 1812 i Ed)

1834-

Änkan Kerstin Nilsdotter (f. 1770 i Ukna)

1835-1839

Drängen Magnus Rignell (f. 1780 i Ringarum)

Hustru Anna Hendriksdotter (f. 1800 i Lofta)

Barn:

Anders Magnus (f. 1825 i Tryserum)

Mathilda (f. 1836 i Tryserum)

August Wilhelm (f. 1840 i Tryserum)

1837-1839

Pigan Brita Maria Persdotter (f. 1810 i Tryserum)

1837-1862? ägare

Magnus Pettersson (f. 1810 i Tryserum), son till Petter Månsson

Hustru Greta Stina Lindgren (f. 1817 i Tryserum)

Barn:

Anna Christina Wilhelmina (f. 1840 i Tryserum)

Carl Johan (f. 1843 i Tryserum)

1840-1843

Pigan Stina Maja Olofsdotter (f. 1824 i Tryserum)

1843-1845

Drängen Carl Fröling (f. 1820 i Hannäs)

1843-1844

Pigan Anna Lotta Gustafsdotter (f. 1825 i Tryserum)

1844-1846

Pigan Stina Cajsa Nilsdotter (f. 1825 i Tryserum)

1847-1848

Drängen Sven Johan Andersson (f. 1822 i Tryserum)

1847-1854 (undantag)

Änklingen Anders Månsson (f. 1787 i Tryserum)

1851-1852

Pigan Carolina Johansdotter (f. 1830 i Tryserum)

1853-1854

Drängen Peter Nilsson (f. 1820 i Tryserum)

1854-1859

Drängen och skomakaren Anders Jönsson (f. 1830 i Tryserum, d. 1859)

1855-1856

Drängen Olof Aug. Andersson (f. 1838 i Tryserum)

1856-1859

Statardräng? Johannes Wotts (f. 1810 i Gärdesrum)

Hustru Anna Lena Carlsdotter (f. 1813 i Ukna)

Barn:

Nils Gustaf (f. 1843 I Ukna)

Vilhelm (f. 1853 I Tryserum)

1856-1857

Drängen Carl Johan Andersson (f. 1828 i Tryserum, d. 1857)

1857-1860

Pigan Maria Lov. Svensdotter (f. 1835 i Gryt)

1857-1858

Drängen Carl Henrik Nilsson (f. 1826 i Tryserum)

1858-1859

Drängen Carl Johan Johansson (f. 1838 i Tryserum)

1860-1861

Pigan Christina Wilhelmina Andersdotter (f. 1842 i Tryserum)

1861-?

Pigan Mathilda Rignell (f. 1836 i Tryserum)

1862-1863

Pigan Christina Carlsdotter (f. 1842 i Tryserum)

1863-1865

Drängen Lars Peter Andersson (f. 1812 i Lofta, d. 1865)

1863-1865

Pigan Wilhelmina Svensdotter (f. 1839 i Ringarum)

1863-1864

Arbetaren Carl Magnus Andersson (f. 1818 i Tryserum)

Hustru Maria Lovisa Larsdotter (f. 1828 i Ukna)

1865-1879 ägare

Carl Johan Pettersson (f. 1843 i Tryserum), son till Magnus Pettersson

Hustru Anna Charlotta Helena Johansdotter (f. 1847 i Ukna)

Barn:

Charlotta (f. 1866 i Tryserum)

Emelie Ottilia (f. 1868 i Tryserum, d. 1869)

1865-1866

Pigan Mathilda Hansdotter (f. 1846 i Tryserum)

1865-1866

Drängen August Persson (f. 1843 i Tryserum)

1866-1869

Drängen Adolf Evald Björk

1866-1867?

Drängen Olof Viktor Carlsson (f. 1849 i Tryserum)

1866-1867

Pigan Lovisa Bengtsdotter (f. 1837 i Ed)

1867-1868

Drängen Anders Andersson (f. 1837 i Lofta)

1868-1869

Pigan Susanna Eriksdotter (f. 1843 i Tryserum)

1868-1870

Drängen Anders Alfred Gustafsson (f. 1844 i Tryserum)

1869-1872

Pigan Anna Lotta Andersdotter (f. 1848 i Tryserum)

1870-1871

Drängen Philip Andersson (f. 1842 i Gryt)

1871-1873, 1876-1879

Drängen Carl Johan Frank (f. 1849 i Tryserum)

1872-1875

Drängen August Alfred Carlsson (f. 1855 i Tryserum)

1873-1874

Drängen Carl Fredrik Carlsson (f. 1856 i Tryserum)

1873-1875

Pigan Christina Albertina Tancred (f. 1856 i Tryserum)

1874-1877

Drängen Nils Johan Nilsson (f. 1855 i Tryserum)

1876?-1877

Pigan Emelie Mathilda Gustafsdotter (f. 1855 i Tryserum)

1877-1879

Pigan Eva Charlotta Lindgren (f. 1860 i Tryserum)

1877-1878, 1879-1880

Drängen Svante Ludvig Gustafsson (f. 1861 i Tryserum)

1878-1879

Pigan Christina Lovisa Jonsdotter (f. 1853 i Gryt)

1879-1888, arrenderar

Anders Magnus Svensson (f. 1845 i Ukna, d. 1888)

Hustru Susanna Charlotta Persdotter (f. 1854 i Tryserum, d. 1887)

1879-1880

Pigan Augusta Vilhelmina Svensdotter (f. 1855 i Tryserum)

1879-1881

Pigan Johanna Christina Larsdotter (f. 1863 i Ed)

1880-1881

Pigan Emilia Charlotta Wennerström (f. 1864 i Tryserum)

1880-1881

Drängen Claes Anton Andersson (f. 1858 i Tryserum)

1880-1882

Drängen Carl Gustaf Larsson (f. 1866 i Ed)

1881-1882

Pigan Sofia Nilsdotter (f. 1860 i Tryserum)

1886-1893 arrenderar

Karl Peter Petersson (f. 1846 i Tryserum)

Hustru Karolina Wilhelmina Nilsdotter (f. 1844 i Tryserum)

Barn:

Per Ludvig (f. 1868 i Tryserum)

Elin Augusta (f. 1877 i Tryserum)

Klas Emil (f. 1878 i Tryserum)

1886-1887

Drängen Karl Johan Julius Petersson (f. 1864 i Ringarum)

1888-1889

Drängen Ernst Waldemars Wennander (f. 1870 i Wästra Ed)

1891?-1892

Drängen Alfred Salomon Gustafsson (f. 1873 i Ringarum)

1891?-1891

Drängen Axel Bernhard Edman (f. 1871 i Östra Ed)

1891-1891

Pigan Anna Lovisa Nilsdotter (f. 1875 i Tryserum)

1891-1893

Pigan Emelie Mathilda Gustafson (f. 1854 i Tryserum)

1892-1894

Drängen Karl Alfred Östensson (f. 1855 i Tryserum)

Dotter Hilda Maria (f. 1889 i Tryserum)

1893-1899 arrenderar

Nils Peter Lindberg (f. 1834 i Hannäs)

Hustru Sofia Wilhelmina Jansdotter (f. 1840 i Ukna)

1894-1897

Drängen Karl August Andersson (f. 1873 i Tryserum)

1894-1897

Rättaren Klas Emil Ljungdahl (f. 1870 i Tryserum)

Hustru Emma Charlotta Lindberg (f. 1870 i Ukna)

Barn:

Eleonora Charlotta (f. 1893 i Ringarum)

Ernst Gustaf (f. 1895 i Tryserum)

1895-1896

Pigan Elin Cecilia Johansson (f. 1878 i Tryserum)

1897-1898

Drängen Karl August Lambert Sandström (f. 1881 i Hannäs)

1897-1898

Drängen Sven Wilhelm Nilsson (f. 1873 i Gryt)

1898-1899

Drängen Hjalmar Natanael Hanell (f. 1880 i Ringarum)

1898-1899

Drängen Karl Ehrenfried Jonsson (f. 1879 i Tryserum)

1898-1899

Pigan Beda Matilda Karlsson (f. 1880 i Tryserum)

1899-1906 arrenderar

Karl Oskar Trusén (f. 1865 i Tryserum)

Hustru Anna Charlotta Trozell (f. 1863 i Tryserum)

Barn:

Anna Elisabet (f. 1895 i Gryt)

Karl Ludvig (f. 1899 i Tryserum)

1899-1902

Drängen Ferdinand Teodor Petersson (f. 1881 i Tryserum)

1899-1901

Pigan Eleonora Christina Nilsson (f. 1877 i Ringarum)

1901-1902

Drängen Axel Emil Karlsson (f. 1879 i Västra Ed)

1902-1905

Drängen Johan Werner Gustafsson (f. 1883 i Tryserum)

1902-1905

Pigan Klara Alfrida Karlsson (f. 1883 i Loftahammar)

1903-1904, 1905-1906

Drängen Karl Sture Svan (f. 1886 i Tryserum)

1904-1906

Fd rättaren Adam Ludvig Trozell (f. 1833 i Västra Ed, d. 1905) far till Anna Charlotta Trozell

Hustru Lisa Nilsdotter (f. 1822 i Lofta)

1905-1906

Drängen David Ferdinand Hollander (f. 1887 i Ringarum)

1905-1906

Drängen Knut Gerhard Nordgren (f. 1888 i Tryserum)

1905-1906

Pigan Anna Maria Jonsson (f. 1881 i Tryserum)

1907-

Döttrar till skogvaktaren Lars Alfred Petersson, se nedan

Hushållerskan Maria Ottilia Petersson (f. 1883 i Västra Ed)

Anna Matilda Petersson (f. 1886 i Västra Ed)

1908-1988 äger

Skogvaktare Lars Alfred Petersson (f. 1834 i Gärdesrum, d. 1920)

Hustru Klara Matilda Svensdotter (f. 1850 i Ukna, d. 1920)

Barn:

Emil Konrad Petersson (f. 1879 i Västra Ed, d. 1970)

Agnes Sofia Petersson (f. 1876 i Västra Ed, d. 1928)

Maria Ottilia Petersson (f. 1883 i Västra Ed, d. 1931)

Anna Matilda Petersson (f. 1886 i Västra Ed, d. 1976)

Venny Charlotta Petersson (f. 1892 i Västra Ed, d. 1982)

1912-1914

Drängen Karl Johan Olof Wiman (f. 1894 i Katarina Stockholm)

1915-1916

Jordbruksarbetaren Karl Iwar Jonsson (f. 1888 i Ringarum)

1917-1918

Jordbruksarbetaren Josef Alrik Martin Andersson (f. 1896 i Gryt)

1919-1921

Jordbruksarbetaren Axel Gottfrid Andersson (f. 1900 i Ukna)

1922-1923

Jordbruksarbetaren Karl Axel Lindholm (f. 1901 i Rönö)

1929-1929

Jordbruksarbetaren Gustav Adolf Reinhold Jakobsson (f. 1909 i Kungsholmen Stockholm)

1931-1932

Jordbruksarbetaren Karl Martin Karlsson (f. 1909 i Gryt)

1936-1946 arrenderar

Ture Valentin Andersson (f. 1893 i Gryt)

Hustru Greta Signe Elisabet f. Fridell (f. 1900 i Norrköping)

Barn:

Henrik Teodor Vallentin (f. 1925 i Gryt)

Kerstin Maria Elisabet (f. 1931 i Gryt)

1946-1950 arrenderar

John Gunnar Sigfrid Engström (f. 1897 i Gammelkil)

Hustru Alva Maria f. Petersson (f. 1899 i Tryserum)

Barn:

Marianne Gunborg Louise (f. 1935 i Tryserum)

Karl Alvar Sigfrid (f. 1928 i Östra Ed)

John Bert Sigfrid (f. 1931 i Östra Ed)

1950-  arrenderar

August Edvin Nilsson (f. 1895 I Ringarum)

Hustru Gerda Sofia f. Larsson (f. 1890 i Hannäs)

Barn:

Lage Elis (f. 1920 i Ringarum)

Stig Åke Erik (f. 1932 i Ringarum)

Ur Barometern 13 december 1848

Ur Barometern 13 december 1848

Dela den här sidan