Katrineberg

Torpet Katrineberg finns inte längre och det är osäkert var torpet låg. En gissning är att det låg mitt emot Sixbo-torpen då de i husförhören ligger efter varandra.

Katrineberg nämns första gången i husförhören 1840 då Daniel Månsson och hans hustru Cajsa Jönsdotter flyttar in. Daniel dör samma år och hans änka flyttar ut. Samma år flyttar tullvaktaren Sven Magnus Larsson in med familj.  De bor här till 1844 då de flyttar till Eds bruk. 1845 kommer familjen tillbaka till Katrineberg och då har Sven titeln skattskrivare i Hyttan. De flyttar 1847 till Hyttan som tillhör Valdemarsviks Kopparverk.

1842 flyttar Carl Carlsson in med sin familj och flyttar antagligen ut 1844 eller 1845.

1843 flyttar torparen Carl Gustaf Olofsson in med sin familj för att flytta ut ett år senare.

1847 flyttar torpare Sven Magnus Larsson in med familj från ett ställe som heter Krogen i Valdemarsvik. 1850 ser man att torpet ligger på Wikströms mark. I 1856-1862 års husförhör ser man att Magnus Svensson är inhyst i torpet. Magnus hustru, Lena Cajsa Andersdotter dör 1864 och Magnus 1868 fattiga.

Gruvarbetaren Anders Magnus Wilhelm Kindström flyttar in 1869 med sin familj. I husförhör 1876-81 kan man se att Anders Magnus äger torpet. 1877 flyttar familjen till Gladhammar och hyr ut till skräddaren David Wilhelm Björkgren mellan 1879 och 1880.

1882 flyttar Anders Magnus broder, arbetaren Svante Kindström, in med familj och hyr torpet. Anders Magnus lämnar huset 1886 för gott.

Torpet ligger på Hedins marker kan man se i husförhör 1876-81 och 1881-1890. I husförhör 1881-1890 stryks namnet Cathrineberg och Andersberg skriv dit. Det mest troliga är att huset raseras.  Den sist boende, arbetaren Svante Kindström, drunknar i Valdemarsvik 1887 (se artikel nedan) och troligtvis flyttar hans hustru, Emelia Konkordia, med barn till Andersberg.

Karta 1850

Troligtvis är det torpet på höger sida om vägen vid Gållösa, som är Katrineberg. Torpet dök upp i husförhören 1840 och verkar försvinna under 1880-talet. På Lantmäteriets generalstabskarta från 1881 är upplösningen alldeles för dålig för att man ska kunna se om hus ligger här, men det borde det göra.

Folk som bott i Katrineberg

1840-1840

Daniel Månsson Wistedt? (f. 1794 i Tryserum, d. 1840)

Hustru Cajsa Jönsdotter (f. 1794 i Tryserum)

1840-1844, 1845-1847

Tullvaktare, skattskrivare Sven Magnus Larsson (f.1 796 i Hägerstad?)

Hustru Cajsa Lisa Jonsdotter (f. 1795 i Åtvidaberg)

Barn:

Sofia (f. 1829 i Åtvidaberg)

Anna Charlotta (f. 1831 i Hannäs)

Sven August (f. 1834 i Hannäs)

1842-1844?

Carl Carlsson (f. 1803 i Yxnerum)

Hustru Brita Andersdotter (f. 1803 i Hannäs)

Barn:

Philip (f. 1835 i Gryt)

Anna (f. 1838 i Tryserum)

Carl Johan (f. 1842 i Tryserum, d. 1843)

Lotta (f. 1844 i Tryserum)

1843-1844

Torparen Carl Gustaf Olofsson (f. 1798 i Åtvidaberg)

Hustru Stina Larsdotter (f. 1795 i Ukna)

Barn:

Anders Persson (f. 1829)

Lars Persson (f. 1832)

1844-1844

Pigan Lotta Persdotter (f. 1826 i Gårds?)

1847-1868

Torpare Magnus Svensson (f. 1791 i Tryserum)

Hustru Lena Cajsa Andersdotter (f. 1792 i Tryserum)

Barn:

Sven Wilhelm (f. 1827 i Tryserum)

Svante Wilhelm (f. 1827 i Tryserum)

1869-1877 (1886)

Gruvarbetaren Anders Magnus Wilhelm Kindström (f. 1839 i Tryserum)

Hustru Inga Charlotta Jonsdotter (f. 1848 i Gryt)

Barn:

Carl Wilhelm Leonhard (f. 1867 i Gryt)

Anna Christina (f. 1869 i Tryserum)

Gustaf Hjalmar (f. 1871 i Tryserum)

Axel Henning (f. 1873 i Tryserum, d. 1875)

Elin Vilhelmina (f. 1875 i Tryserum)

Johan August (f. 1878 i Tryserum)

Hilda Ottilia (f. 1880 i Tryserum)

Clara Charlotta (f. 1882 i Tryserum)

Anton Fredrik (f. 1885 i Tryserum)

1879-1880

Skräddaren David Wilhelm Björkgren (f. 1826 i Lofta)

Hustru Maja Lena Jansdotter (f. 1829)

Barn: Maja Lovisa (f. 1861 i Ed)

Hulda Charlotta (f. 1864 i Ed)

Hilda Sofia (f. 1868 i Ed)

1882-1887?

Arbetaren Svante Kindström (f. 1832 i Ringarum)

Hustru Emelia Konkordia Lundgren f. Svensson) (f. 1843 i Tryserum)

Barn:

Gustaf Amadeus Lundgren (f. 1875 i Tryserum)

Sofia Wilhelmina Kindström (f. 1878 i Tryserum) oäkta

Tekla Ottilia Kindström (f. 1883 i Tryserum) dövstum

Swante Wilhelm Kindström (f. 1886 i Tryserum)

Ur NT 16 december 1887

Ur NT 16 december 1887

Dela den här sidan