19. jul, 2014

Gustafsberg - Fällan

Gustafsberg ser ut att ha hetat Fällan tidigare enligt husförhören. Enligt karta från 1832 ligger ett hus här och det kan möjligtvis vara fler hus senare då många personer bor här samtidigt.

Dela den här sidan