28. sep, 2014

Sixbo Torp med flera lägenheter

Jag gör ett försök att få ihop faktan om Sixbo torp, nedra, mellan, öfre och nr 1. Informationen kan komma att revideras när mer fakta insamlats från nuvarande husägare. Det är fortfarande lite oklart var de olika Sixbo-ställena har legat.

Dela den här sidan