31. dec, 2014

Skogvaktaregården redigerad

Informationen om Skogvaktargården har justerats för att bli mer lättläst. Gården var enligt icke bekräftade uppgifter gästgivaregård under 1700-talet. Gården syns på storskifteskartan från 1784, men den svårlästa stilen gör det svårt att tolka vem som bor här. Boden på bilden kan vara från tiden då det var gästgiveri här.

Dela den här sidan