4. jan, 2015

Bilder och kartor

Fler underbara bilder kommer från Christer Björklund som har anknytning till Ängbacken. Härligt att få ett ansikte på dessa männinskor man skrivit om! Bilden till vänster är dock huvudlös och är tagen på Ängbacken 1950 av Christers far, Erik Björklund, när de plockar potatis. Korgarna är med största sannolikhet gjorda av Nyberg i Melbacken.

Idag hittade jag en karta över Skogvaktargården från en hemmansklyvning 1862. Lantmäteriet är en fantastisk källa till kunskap med sina historiska kartor och dokument. Dessvärre undrar jag nu om jag fått historien om Skogvaktargården riktig? Det dök upp en Carl Persson som ser ut att ta över Skogvaktargården, men det kanske kommer till klarhet när jag lärt mig tolka stilen bättre. Det är bara att läsa och läsa!

En annan karta från 1872 av en hemmansklyvning visar några av husen i Melhagen, se Melbacken. Antagligen Melbacken och Melängsborg. Men det ligger ytterligare några hus i hagen och svårigheter finns även här att tolka protokollet rätt.

Dela den här sidan