10. jul, 2015

Lövkulla och Löfsveden

Jag har idag lagt in fakta om Lövkulla som ligger längst söderut i vår vägsträcka. Den som först bodde i huset är enligt husförhören torpare Johannes Wotts som flyttar in 1859. Huset finns inte på 1850 år karta, så det är troligt att huset byggs det året. Huset brann ner 2006.

Jag har även uppdaterat informationen om torpet Löfsveden som ligger på Lövkullas tomt. Av det huset finns en raserat vägg kvar. Den stora jordkällaren mellan husen kan ha varit gemensam för torpen.

Dela den här sidan