15. jul, 2015

Hagen

Då de små torpen är relativt lätta att följa i husförhören, är de stora gårdarna desto svårare. Det står inte vad gårdarna heter i husförhören, utan endast mantalet skrivs ut. Ibland skrivs det ut i protokollet om sammanslagning inköp eller försäljning av mark görs och ibland inte, utan man får gissa sig till då mantalet ändras. Men vi ska nog reda ut detta då det är relativt få stora gårdar i byn.

Nya upptäckter görs och flera texter kommer att revideras. Bland annat för Skogvaktargården där jag upptäckt en hemmansklyvning 1882 där gården Hagen uppstod. Petter Månsson, boende i Skogvaktargården, gör en hemmansklyvning och flyttar till Hagen. Han placerar bostaden i vad som kallades Midsommarlyckan i Petter Månssons hage, därav namnet Hagen. Tyvärr är stilen i hemmansklyvningen svårläst, så en del antaganden görs till jag lärt mig läsa bättre. Det ser ut som om ladugården flyttades från Skogvaktargården till Hagen. Det förklarar varför ladugården har en annan placering på äldre kartor.

Dela den här sidan