20. jul, 2015

Ändringar om Gustafsberg

Nu är informationen om Gustafsberg uppdaterad till att vara lite mer lättläst och fakta har ändrats. Jag tror inte torpet Fällan är samma ställe som Gustafsberg som jag tidigare skrivit, däremot stämmer nog Gållösabacken. Namnet Gustafsberg kom till runt 1880 då Gustaf Adolf Petersson flyttar in och antagligen bygger ett nytt hus här. Vid närmare studier av kartor från olika tider, upptäcker jag att vägen tidigare gick väster om Gustafsberg. Med den insikten så finns det inte något torp här vid laga skiftet, 1832, som jag trodde. På karta från 1850 ser man torpet där det nu ligger och två andra huskroppar som kan tillhöra Gustafsberg eller vara andra torp. 1870 går vägen på båda sidor om Gustafsberg. I Tryserums Hembygdföreningens årsbok från 2003 finns en fantastisk bild från vägbygget av Gållösabacken 1935. Då fick den antagligen sitt nuvarande utseende.

Dela den här sidan