22. jul, 2015

Dalliden

Dalliden tillkommer efter laga skiftet 1882 då Nils Andersson mot sin vilja får flytta sin fastighet från Gållösa by. På kartor från 1877 och 1881 (bilden) finns tecknet för gästgiveri där husen ligger, en ring med en mössa över. Dock finns det inget i kyrkböckerna som tyder på detta. Vi söker vidare i skrifterna för att få detta belagt. Gamla bouppteckningar kan kanske ge klarhet då de är innehållsrika, men oftast tar det timmar att hitta rätta dokumentet.

1895 flyttar Karl Gustaf Andersson hit med familj och Karl Gustaf bor kvar till sin död 1943. Stället kallades för Gustaf Anderska under 1920-talet av kringboende.

Dela den här sidan