22. jul, 2015

Bykällan

Under en jättegran strax bakom Gustafsberg ligger den gamla bykällan. Tidigare sträckning av Gållösabacken gick förbi källan. Backen kan vara lite besvärlig idag, men det var säkert värre då vägen svängde kraftigt mitt i backen. På karta från 1832 ser man ett litet hus vid källan. Kan det ha varit en bykstuga?

Vid närmare grankning av laga skiftesprotokoll börjar jag tro att även mitt eget hus, Nannyhill, är flyttat från bykärnan. Jag ska gör ett försök att följa den tråden. Efter vad jag muntligt har hört av de som kunde vår historia är att huset har bebotts av pigor och drängar som arbetat runt om. Det stämmer då med husförhör och kartor. Och det blir fasligt massa namn att skriva in.

Dela den här sidan