25. aug, 2015

Bouppteckningar

Intressant information kan man hitta i bouppteckningarna. Enligt en lag från 1734 ska man upprätta en bouppteckning efter en person som dör. Men det är inte alltid som de finns bevarade eller som de blivit inlämnade till domstolen. Och ibland gjordes det ingen då det inte fanns tillgångar eller det redan gjorts en boupptckning efter den första av makarna som dör.

Mycket information finns i bouppteckningen som som efterlämnande maka/make och barn. Man hittar också vad den döde hade för tillhörigheter och skulder. I äldre bouppteckningar räknas boets alla ägodelar upp, pinal efter pinal, under olika rubriker; Åker och körredskap, Träsaker, Kreatur, Sängkläder osv.

Här kan man också hitta hur stort huset är. I skolläraren Nils Petter Anderssons bouppteckning fann jag att han bodde i två rum och kök på Melsätter i början av 1900-talet.

Bouppteckningarna är dessvärre tunga att hitta information i. En bok för ett år innefattar hela Tjust och ligger på runt 700 sidor. Och det finns inget register. Enligt regel ska bouppteckning vara gjort inom 3 månader, men den kan vara inlämnad långt senare till domstolen. Man får med andra ord sitta och bläddra sida för sida och försöka tyda alla kråkfötter.

Dela den här sidan